Pedoman Pendirian Cabang dan Ranting

Bypcm

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 88/Kep/I-O/B/2001 tentang: Pedoman Pendirian Cabang Dan Ranting

Lampiran Surat Keputusan :

  1. Pedoman Pendirian Cabang
  2. Pedoman Pendirian Ranting
  3. Model CII, Permohonan Pengesahan Pendirian Cabang
  4. Catatan Keputusan Musyawarah
  5. Model/I-1h Pertimbangan tentang Pendirian Cabang
  6. Permintaan Pengesahan Pimpinan Cabang
  7. Permohonan Pengesahan Pendirian Ranting
  8. Pertimbangan tentang Pendirian Ranting
  9. Permintaan Pengesahan Pengurus Ranting
  10.  dst …………………  DOWNLOAD → Pedoman Pendirian Cabang Dan Ranting

pcm